Løvhagen – Klikk på boligene

* Forbehold:
Det kan komme noen justeringer på tegninger. Tegninger vedlegges kontrakt.
Det tas forbehold om at kommunen gir igangsettings tillatelse.